PC "GIGANT"

+370 652 22548 info@pcgigant.lt

Menu
.


Valgomojo stalai


 • Nr. 1 LIILLIAN

 • Nr. 2 RITZ

 • Nr. 3 Vienos kojos uosio masyvo stalas ROKAS-15

 • Nr. 4 Stalas Rokas - 24 Kėdės Miglė - 5

 • Nr. 5 Stalas Rokas - 3 Kėdės Miglė - 5

 • Nr. 6 Stalas Rokas - 34 Kėdės Miglė - 6

 • Nr. 7 Stalas Miglė - 25 Kėdės Miglė - 4

 • Nr. 8 Stalas Miglė - 4 Kėdės Miglė - 6

 • Nr. 9 Stalas Miglė - 1 Kėdės Miglė - 2

 • Nr. 10 Stalas Rokas - 24 Kėdės Miglė - 5

 • Nr. 11 Stalas Miglė - 1 Kėdės Miglė - 7

 • Nr. 12 Stalas Rokas - 34 Kėdės Miglė - 7

 • Nr. 13 Stalas Rokas - 3 frez Kėdės Miglė - 8

 • Nr. 14 Stalas Miglė - 1 Kėdės Miglė - 8

 • Nr. 15 Stalas Rokas - 45 Kėdės Miglė - 9

 • Nr. 16 Stalas Rokas - 45 Kėdės Miglė - 9

 • Nr. 17 Stalas Rokas - 45 Kėdės Miglė - 12

 • Nr. 18 Stalas Rokas - 14 Kėdės Miglė - 14

 • Nr. 19 Stalas Miglė - 25 Kėdės Miglė - 9

 • Nr. 20 Vienos kojos uosio masyvo stalas Rokas-15 ir kėdė Miglė-15

 • Nr. 21 Kėdė Miglė -15 ir vienos kojos masyvo stalas Rokas-15

 • Nr. 22 GALAXY

 • Nr. 23 OPERA

 • Nr. 24 FIOR

 • Nr. 25 CAVAL

 • Nr. 26 ROLF

 • Nr. 27 ORLAN

 • Nr. 28 MARTIN

 • Nr. 29 MANHAT

 • Nr. 30 CLAUD II

 • Nr. 31 CARTIER

 • Nr. 32 TARAN

 • Nr. 33 FALCO

 • Nr. 34